شرکت سفید فوم مقصودشركت سفيدفوم مقصود در سال 1387 فعاليت خود را در زمينه توليد فوم هاي بسته بندي (پرسی و برشی)در راستاي تامين نيازهاي گروه مقصود آغاز نموده است

توليد روزانه تا 3000 بلوكه سقفي Dolor

کسب گواهي استاندارد ملي 11108 در سال 1390

ساخت فوم برشي برای اولین بار در این شرکت و کسب رضایت بالای مشتریان